Välkommen till Bälingeby förskola


Bälingeby ligger i Bälinge, ca 15 kilometer norr om Uppsala. Förskolan har fyra avdelningar. På Safiren och Diamanten går barn i åldrarna 1-3 år och på Korallen och Smaragden går barn i åldrarna 3-5 år.

På Bälingeby arbetar vi utforskande tillsammans och vi bygger upp lärmiljöer som stimulerar till lek och lärande. Förutom vår inom- och utomhusmiljö så har vi tillgång till närmiljön utanför förskolan med stora grönområden och skog.

Funderar du på att söka plats på förskolan?
Kom gärna och gör ett studiebesök!
Ta kontakt med vår visningsansvarig Maria Andersson på telefon: 018-727 79 71

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade förskollärare,barnskötare och annan pedagogiskt utbildade pedagoger med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har frågor!
Välkommen till oss!

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Bälingeby förskola