Forum för samråd


Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll.2010:800 Kap 4 § 13).

På vår förskola finns dessa forum:

1. Föräldramöte

2. Utvecklingssamtal/introduktionssamtal. Alla kommunala förskolor använder samma plattform för dessa samtal.

 

Uppdaterad: