Avdelningar

På Bälingeby förskola finns det fyra avdelningar.

Smaragden är en 3-5 årsavdelning

Korallen är en 3-5 årsavdelning

Safiren är en 1-3 årsavdelning

Diamanten är en 1-3 årsavdelning.

Uppdaterad: