Besöka förskolan

Om du vill veta mer om vår verksamhet och besöka förskolan så kontaka förskollärare Maria Andersson på telefon 018-727 79 71 och boka ett besök. 

31 januari 2019